05 Arbeidsmiddelen
 >  De schiethamer
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik waarschuw personen in mijn omgeving als ik met een schiethamer ga werken.
 • De bedienings-, onderhouds-en veiligheidsvoorschriften zitten standaard in de schiethamerkist.
Introductie

Schiethamers worden gebruikt voor het bevestigen van nagels of draadeinden in beton of staal. De noodzakelijke drijfkracht wordt geleverd door een explosieve lading. De gebruiker kan zichzelf of een ander verwonden als hij een ongeschikte schiethamer gebruikt of de schiethamer niet goed hanteert.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Ondeskundig gebruik door de gebruiker,
 • Schadelijk geluid,
 • Wegspringende deeltjes,
 • Slecht onderhoud,
 • Andere personen raken.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Alleen personen ouder dan 18 jaar mogen met een schiethamer werken.
 • De gebruiker dient vakbekwaam te zijn en volledig op de hoogte te zijn van de werking van de schiethamer.
 • De bedienings-,onderhouds-en veiligheidsvoorschriften moeten op locatie aanwezig zijn.
 • Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (zie bedienings-, onderhouds-en veiligheidsvoorschriften).
 • Zorg dat je in een stabiele positie staat als je de schiethamer gebruikt.
 • Zet de werkomgeving af om ongevallen van omstanders te voorkomen.
 • Schiet niet in een ruimte waar explosiegevaar aanwezig is!
 • Gebruik de juiste splinterkap (zie bedienings-, onderhouds-en veiligheidsvoorschriften).
 • Schiet niet in gaten van het te bevestigen voorwerp.
 • Houd bij het schieten nabij een vrije rand een veilige afstand van 10 cm aan.
 • Schiet nooit binnen 5 cm van een plaats waar eerder een pen is teruggeslagen, gebroken of verwijderd.
 • Als een patroon niet tot ontsteking komt, moet de schiethamer nog 30 seconden tegen het te beschieten oppervlak worden gehouden. Daarna moet nog minimaal 2 minuten worden gewacht voordat men de patroon verwijder.
 • Reinig de schiethamer na gebruik.
 • Meld een storing aan de schiethamer aan je leidinggevende.
 • Gebruik geluid-en trillingsarme schiethamers.
 • Laat geen lege patronen achter op het project.

Het kaliber en kleuraanduiding van de patronen.

 • De patronen die niet tot ontsteking gekomen zijn, mogen niet opnieuw worden gebruikt.
 • De patronen moeten worden opgeslagen op een geschikte, afgesloten plaats, gescheiden van de schiethamer.

Gas schiethamers

Er wordt tegenwoordig veel meer gebruik gemaakt van gasschiethamers. Die werken op drijfstofcellen. Het gaat om een mengsel van propaan en butaan. Dit type schiethamer is voorzien van een accu. De gevaren en de te nemen maatregelen zijn praktisch gelijk aan de hierboven beschreven schiethamer.

Enkele specifieke gebruikers maatregelen zijn:

 • Drijfstof cellen niet opslaan bij warmte bronnen.
 • De patronen niet doorprikken of doorboren.
 • Verwijder altijd de accu voordat je de schiethamer opbergt.
 • Verwijder bij storingen de accu.
 • Meld een storing aan de schiethamer aan je leidinggevende.
 • Lengte nagels diepte-instelling afstemmen op het materiaal waarin wordt geschoten.
Tips > Voor meer informatie