Coronavirus

2020-03-04

​Bericht van Projectdirectie - Gerard Minten -

Namens ZuidPlus wil ik wat algemene en specifieke maatregelen onder de aandacht brengen ten aanzien van onze gezondheid en de verspreiding van dit virus.

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het nieuwe coronavirus hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.

Bij griepverschijnselen/vermoeden, blijf je thuis en neem je telefonisch contact op met je huisarts of de lokale GGD (Gemeentelijke GezondheidsDienst) als je:

 • Koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
 • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus;
 • Neem daarna contact op je leidinggevende op ZuidPlus en stem de vervolgstappen af, dit kan o.a. zijn of je uren mag schrijven (thuiswerken) of je ziek meldt.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Was je handen in ieder geval:

 • als je handen vuil zijn;
 • voor het (klaarmaken van) eten en na aanraken van rauw vlees;
 • na een toiletbezoek;
 • na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de arm!);
 • na het snuiten van de neus;
 • na het buitenspelen;
 • na het verschonen van een kind;
 • na het aaien of knuffelen van (huis)dieren;
 • na het schoonmaken, dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.

Specifiek voor ZuidPlus nog enige richtlijnen:

 • Minimaliseer bezoekers tot het hoognodige en boek met externe bezoekers uitsluitend de vergaderruimtes op de begane grond, in overleg met secretariaat of secretariaat OVT;
 • ZuidPlus heeft opdracht gegeven om de frequentie van de schoonmaak op te hogen. 

Het COVID-19-virus (coronavirus) in het kort:

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar;
 • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen); dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen;
 • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten;
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.

Meer info:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus