Reductie aanrijdgevaar

2021-03-24

De afgelopen jaren gebeurden er op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom heeft de Governance Code Van de Bouw een nieuw beleid opgesteld tegen aanrijdgevaar in de bouw. Alle informatie en ondersteunende middelen, die de komende tijd beschikbaar worden gesteld, vindt u op deze pagina.

 Waarom nieuw beleid?

Afgelopen jaren vonden er op onze bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines dan tot nu toe in de branche gebruikelijk is. Daarom hebben we in overleg met betrokken organisaties een nieuw beleid opgesteld.

Wij zijn van mening dat we met deze stap onze werkvakken en bouwplaatsen samen weer een stuk veiliger kunnen maken. We realiseren ons ook dat met dit nieuwe beleid en de (extra) maatregelen het risico op een aanrijding aanwezig blijft. Blijf uw medewerkers (van bouwplaatsontwerper, adviseur, leverancier tot bouwplaatsmedewerker) daarom wijzen op de gevaren in het werkvak en op de bouwplaats. 

 Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastgestelde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en bouwmachines versie 2.0’. Dit nieuwe beleidsdocument is geschreven omdat het voorgaande beleid was geënt op de gedachte: als we aanrijdingen willen voorkomen, moeten we inzetten op aanpassen van de machines en technische middelen. Dit is niet logisch en handig.

Als je risico’s wilt aanpakken, moet je dat doen conform de arbeidshygiënische strategie: eerst de bron aanpakken. Als dat niet lukt, ga je de bron afschermen. Als dat niet lukt… enfin, dan zak je steeds verder in je maatregelen naar beneden toe. Het is dus het ‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar dan toegepast op het risico van aanrijding op de bouwplaats. Het nieuwe beleid geldt voor álle voertuigen en machines op en rond de bouwplaats.

“Wij willen dat dit een nieuwe standaard wordt.”

 Planning

Per 1 januari 2021 hanteren de Ondertekenaars van de GCVB en hun onderaannemers/leveranciers dit nieuwe beleid. De implementatietermijn is maximaal 1 jaar. Dit betekent dat dit beleid vanaf 1 januari 2022 wordt voorgeschreven. Ook Onderschrijvers van de GCVB hanteren de uitgangspunten van dit beleid en passen deze toe.

We zetten ons in om dit beleid sector breed toe te passen en werken samen met opdrachtgevers (zoals gemeentes en provincies) aan deze nieuwe standaard. Vanaf voorjaar 2021 zal de implementatie actief en breed worden ondersteund.

“Verminderen van aanrijdgevaar doe je samen” 

  https://youtu.be/v-NzDVuCTRk