05 Arbeidsmiddelen
 >  Aanrijdgevaar voertuigen en bouwmachines
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Als oplossing voor aanrijdgevaar is het voldoende om genoeg afstand te houden van machines en voertuigen.
 2. Als machines in de toekomst automatisch stoppen als ik te dichtbij kom hoef ik mij geen zorgen meer te maken over aanrijdgevaar. 
Introductie

Met deze toolbox willen we je bewust maken van wat een chauffeur/machinist ziet en hoort vanuit zijn cabine. Recent is er bij ZuidPlus nog een shovel achterwaards een talud afgereden. Gelukkig ging alles net goed, maar het had ook heel anders uit kunnen pakken. Het beveiligen van personen tegen achteruitrijdende voertuigen, zowel bemand als onbemand, is daarom ontzettend belangrijk. Om veilig te kunnen rijden en werken met groot materieel is goed zicht voor de chauffeur/machinist zeer belangrijk. De chauffeur en medewerkers in de buurt van groot materieel moeten elkaar kunnen zien. Daarnaast moet groot materieel om een veilige en nette manier worden achtergelaten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je kan worden aangereden door de machine.
 • Medewerker in de buurt van de machine/voertuig wordt niet opgemerkt door de chauffeur/machinist (of andersom).
 • Het zicht van een chauffeur/machinist vanuit de cabine is, ondanks de spiegels, zeer beperkt.
 • Een achteruitrijcamera biedt geen volledig zicht op wat er achter de machine/voertuig afspeelt. Een chauffeur/machinist zit ook niet elke seconde op zijn achteruitrijcamera te kijken. Ga er daarom ook niet vanuit dat hij je ziet!
 • De achteruitrijdsignalering is niet altijd goed te horen. Houd hier rekening mee!
Maatregelen > Wat moet je doen?

Onveilige situaties pakken we aan bij de bron:

 • Scheid werkverkeer van personenverkeer.
 • Scheid bouwtransport van bouwplaatsmedewerkers (scheiden van bouwwegen en looproutes).
 • Scheid werkverkeer en personen door afzettingen (verkeersmaatregelen).
 • Tref organisatorische maatregelen zoals voorlichting en instructie.

In veel gevallen blijkt dat stappen 1, 2 & 3 praktisch niet altijd mogelijk zijn om aanrijdrisico's te voorkomen. Om deze redenen hebben de ondertekenaars van de Governance Code "Veiligheid in de bouw" besloten dat vanaf 17 maart 2017 alle grondverzetmachines, tractors, verreikers en veegmachines, met uitzondering van minigraafmachines en knikmopsen, ten minste voorzien moeten zijn van één of meerdere van de hieronder genoemde aanvullende maatregelen:

Aanvullende maatregelen (machines en voertuigen):

 • radarsysteem,
 • camerasysteem,
 • een blokkeringssysteem met infrarood,
 • andere systemen die een voertuig/machine doen stoppen.

Helaas wordt aanrijdgevaar niet voorkomen met alleen technische maatregelen. Als medewerker moet je daarom ook altijd zelf goed blijven opletten waar je je begeeft!

 • Zorg ervoor dat de chauffeur/machinist jou ziet als je in de nabijheid van de machine bent. Maak contact met de chauffeur/machinist.
 • Let altijd op je eigen veiligheid. Breng jezelf niet in gevaar! 
 • Wanneer de chauffeur/machinist jou gezien heeft, kan hij rekening houden met de plaats waar jij je bevindt. Hierbij geldt de slogan: 'Zie jij mij Zie ik jou!' (Zie toolbox “Zie jij mij. Zie ik jou”).
Achteruitrijcamera op een graafmachine.
Camerabeelden van achter en de zijkant van de graafmachine.
Onbevoegden blijven buiten het bereik van de machine.
Tips > Voor meer informatie

Voor meer informatie, zie toolbox: 'Zie jij mij zie ik jou'.