05 Arbeidsmiddelen
 >  Cirkelzaagmachine
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik vind de extra hulpgeleider niet nodig.
 • Ik waarschuw mijn collega's als zij de cirkelzaagmachine op een onveilige manier gebruiken. 
 • Ik gooi het afval direct in de dichtstbijzijnde afvalcontainer.
Introductie

Bouwcirkelzaag-, en aftimmerzaagmachines zijn onmisbare gereedschappen voor de bouw.De volgende werkzaamheden worden ermee verricht:

 • Afkorten,
 • Schulpen,
 • Wiggen en
 • Platen zagen.

De bouwcirkelzaag is geschikt voor het bewerken van hout.

Het zagen van bijvoorbeeld tempex is gevaarlijk en NIET toegestaan. Gebruik hiervoor één van de hieronder afgebeelde gereedschappen met gloeidraad om tempex te snijden.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanraken draaiend zaagblad.
 • Terugslag en klemmen werkstuk.
 • Geluidsniveau te hoog.
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (b.v houtstof deeltjes).
 • Afgeleid worden.
 • Struikelen over afval.
 • Weinig werkruimte rond de machine.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruiker

 • Alleen personen met voldoende vakkennis mogen na een veiligheidsinstructie de machine bedienen.
 • Jeugdigen (beneden de 18 jaar) mogen er slechts aan werken binnen het kader van een wettelijk
  erkende beroepsopleiding en onder doeltreffend vakbekwaam toezicht.
 • Zo nodig is de machine uit te rusten met een afsluitbare werkschakelaar waar alleen het opgeleide personeel een sleutel van heeft.
 • De gebruiker mag geen ringen of loshangende kleding dragen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Het dragen van gehoorbescherming is verplicht.
 • Het dragen van werk-, of nauwsluitende handschoenen is niet toegestaan.

Bij voorkeur worden geen handschoenen gedragen, ook geen nauwsluitende handschoenen zoals de Abomafoon beschrijft. De reden hiervoor is dat "nauwsluitende" handschoenen door iedereen op eigen wijze geïnterpreteerd kan worden. Nauwsluitende handschoenen bieden bijna geen extra bescherming tegen stoten of snijden. Daarbij bestaat de kans dat men onvoldoende nauwsluitende handschoenen gaat gebruiken waardoor het risico dat handschoen én hand door het zaagblad gegrepen wordt groter wordt. Het risico op het dragen van onvoldoende nauwsluitende handschoenen is daarmee  groter dan het voordeel van nauwsluitende handschoenen. 

Zaagblad

Het zaagblad dient op de maximale hoogte te worden afgesteld om het risico van terugslag van het
hout te beperken.

 • Stel het zaagblad voor het schulpen en afkorten zo hoog mogelijk in.
 • Stel het zaagblad voor het zagen van plaatmateriaal zo laag mogelijk in om splintervorming zo goed mogelijk te voorkomen.
 • Hoe scherper het zaagblad hoe veiliger het is het is. Het risico van klemmen, terugslag of vastlopen van de zaag is dan minder groot.
 • Let op: het zaagblad moet schoon zijn (ontdaan van restanten van harsen uit het hout en dergelijke).

Beschermkap

 • Gebruik altijd de beschermkap .

Geleiders

 • Er moet zowel een geleider als een hulpgeleider op de zaagmachine zijn aangebracht. De laatste moet verstelbaar zijn .

Duwhout

 • Gebruik altijd een duwhout.

Orde en netheid

 • Houd de omgeving rond de zaagmachine schoon.