05 Arbeidsmiddelen
 >  Haakse slijpmachine
Introductie

Deze toolbox besteedt aandacht aan de haakse slijpmachine en slijpschijven.

We kennen de volgende soorten schijven:

 • Doorslijpschijven,
 • Afbraamschijven,
 • Constructieschijven.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Rondvliegende deeltjes van het werkstuk en/of de slijpschijf.
 • Spatten van de schijf als gevolg van veroudering.
 • Aanraking van de slijpschijf.
 • Uit elkaar springen van de slijpschijf.
 • Brand door ontsteking van brandbare stoffen.
 • Kans op gehoorschade.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Gebruik de juiste slijpschijf.
 • Gebruik geen schijven waarvan de uiterste gebruiksdatum is verlopen. Deze datum (jaartal) staat in de stalen ring van de schijf (zie afbeelding 2).
 • Gebruik altijd de beschermkap (dit is verplicht).
 • Raadpleeg voor gebruik altijd eerst de handleiding van de slijper.
 • Controleer het toerental van de slijpschijf en de machine voor gebruik. Het toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het getal dat op de slijpschijf staat.
 • Zorg dat het werkstuk goed vast staat.
 • Leg de slijpmachine niet weg met draaiende schijf.
 • Gebruik een haakse slijper met een remsysteem.
 • Gebruik bij voorkeur geen haakse slijper met een vastzetvoorziening (bij deze voorziening blijft de schijf gewoon draaien).
 • Slijp nooit in de nabijheid van brandbare stoffen.
 • Haal altijd de stekker eruit bij het wisselen van schijven.

Gebruik de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Veiligheidsbril,
 • Gehoorbescherming,
 • Adembescherming, indien er schadelijke stoffen en dampen vrijkomen,
 • Bij voorkeur passende handschoenen dragen (haakse slijper is voorzien van beschermkap),
 • Draag brandvertragende kleding.
Werken met een haakse slijpmachine.
De slijpschijf is verlopen in 2008.
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Kijk op de afbeeldingen en beantwoord de vragen.