05 Arbeidsmiddelen
 >  Steenzaag (clipper)
Introductie

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om werken met veilige en goedgekeurde middelen (denk aan machines, gereedschappen, apparaten en installaties). Veilig gedrag is minstens net zo belangrijk! Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring verhogen de veiligheid op de werkvloer.

Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Na het zagen ruim ik het afval direct op.
 • Ik gebruik altijd gehoorbescherming tijdens het zagen.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanraken draaiend zaagblad,
 • Terugslag en klemmen werkstuk,
 • Geluidsniveau te hoog,
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (kwartsstof),
 • Afgeleid worden,
 • Struikelen over afval,
 • Weinig werkruimte rond de machine.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruiker

 • Alleen personen met voldoende vakkennis mogen na een veiligheidsinstructie de steenzaagmachine bedienen.
 • Jeugdigen (beneden de 18 jaar) mogen er slechts aan werken binnen het kader van een wettelijk
  erkende beroepsopleiding en onder doeltreffend vakbekwaam toezicht.
 • Zo nodig is de machine uit te rusten met een afsluitbare werkschakelaar waar alleen het opgeleide personeel een sleutel van heeft.
 • Draag geen ringen of loshangende kleding.
 • Gebruik de machine nooit zonder gesloten zaagbeschermkap.

De machine

 • Vermijd al het contact tussen de elektrische leidingen en water.
 • Schakel onmiddelijk de elektriciteit uit als de machine zonder reden stopt.

Zaagblad

 • Gebruik alleen diamantzaagbladen.
 • Zorg ervoor dat het zaagblad schoon is.
 • Controleer altijd de specificaties en toepassing van het diamantzaagblad.
 • Controleer regelmatig of het zaagblad goed tussen de flenzen gespannen zit.
 • Verwijder onmiddelijk een vervormd of beschadigd zaagblad.

Beschermkap

 • Gebruik altijd de beschermkap.

Geleiders

 • Plaats het te zagen materiaal tegen de geleider van de zaagtafel.

Orde en netheid

 • Houd de omgeving rond de zaagmachine schoon.
 • Plaats de zaagmachine altijd op een stevige en vlakke ondergrond.