05 Arbeidsmiddelen
 >  Trappen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Voordat ik een trap gebruik controleer ik deze eerst op gebreken.
 • Ik maak mijn trapje na gebruik altijd schoon.
Introductie

Deze toolbox besteedt aandacht aan veiligheid bij het werken op een trap. Let op: je mag alleen een trap gebruiken als er geen andere, veiligere middelen zoals een (rol)steiger of hoogwerker mogelijk zijn. Werken op een ladder mag ook alleen voor kortdurende werkzaamheden en tot een werkhoogte van maximaal 2.5 meter.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Vallen van hoogte,
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen en gereedschappen,
 • Omvallen en/onderuit schuiven,
 • Aanrijdgevaar.
Trap met beugel
Trap met handleiding
Maximale werkhoogte, 2.5 meter
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg voor voldoende vrije ruimte en zet de omgeving af.
 • Blokkeer deuren als je er met de trap voor moet staan.
 • Beklim een trap zonder platform nooit hoger dan de vierde tree van boven (sommige fabrikanten geven dit met kleur aan).
 • Beklim een trap niet met vervuilde (gladde) schoenzolen.
 • Verwijder nooit de beugel van het trapje.