05 Arbeidsmiddelen
 >  Slangbreukbeveiliging
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ik controleer altijd aan de compressor of de hogedrukslang is voorzien van een slangbreukbeveiliging.

Introductie

Het komt wel eens voor dat er een slang van een boorwagen losschiet. Als een werknemer deze slang bijvoorbeeld tegen zijn hoofd krijgt kan hij hierdoor komen te overlijden. Om dit soort ongelukken te voorkomen is het heel belangrijk slangbreukbeveiliging toe te passen!  

Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Koppelingen schieten onder druk los en verwonden omstanders.
  • De koppelingen die zijn toegepast zijn niet de juiste en schieten los, waardoor omstanders worden verwond. 
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Check of de koppelingen geschikt zijn en in goede staat verkeren.
  • Pas bij voorkeur een klemschaalkoppeling toe in plaats van een slangenklem.
  • Gebruik altijd een slangbreukbeveiliging.
  • Laat de leverancier de hogedrukslangen controleren en zichtbaar vrijgeven voor gebruik.
  • Plaats de compressor met de aansluiting van de slang van de werkzaamheden af.
  • Kies een slang met de juiste lengte om het aantal koppelingen van slangen te beperken.