01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Bewust smartphone gebruik
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik gebruik mijn smartphone op mijn werk alleen voor de We Work Safe app.
 • Voor privé zaken bel en app ik alleen in de pauze.
Introductie

De voordelen van de smartphone zijn ons allemaal bekend. We kunnen eigenlijk niet meer zonder. Eén van de voordelen is dat we op elk moment van de (werk-)dag bereikbaar zijn. We bellen en appen overal, zelfs in de cabines van machines en op de bouwlocatie. Echter kleven er ook nadelen aan het gebruik van smartphones.

Het gebruik van de smartphone tijdens het rijden en tijdens het werk is namelijk erg gevaarlijk. Tijdens het rijden en werken met machines moeten we niet afgeleid worden. Dit leidt namelijk tot gevaarlijke situaties die onze eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van collega’s en de omgeving ( derden ) in gevaar brengt.

Wanneer is het gebruik van een smartphone/telefoon op een bouwplaats toegestaan?

 • Voor het melden van ongevallen en calamiteiten aan de eerstverantwoordelijke en voor het inschakelen van hulpdiensten.
 • Voor het melden van storingen aan machines of materieel die de voortgang van het productieproces belemmeren.
 • Voor het afroepen of bestellen van materialen of grondstoffen die op locatie verwerkt worden ( bv. leveringen van wapening, cement, beton e.d.).
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Je bent afgeleid door het gebruik van je smartphone en daardoor onvoldoende in staat materieel te bedienen.
 • Tijdens het bellen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Je bent minder alert waardoor je bijvoorbeeld te dicht in de buurt van materieel komt.
 • Tijdens het telefoneren kun je in de gevarenzone terecht komen (wandelend telefoneren).
 • Als je een collega belt die in de uitvoering werkt kan hij/zij worden afgeleid door jouw telefoontje.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Gebruik je telefoon alleen op een daarvoor geschikte, veilige plek.
 • Sta tijdens het bellen of appen stil om vallen en/of struikelen te vermijden.
 • Bedien geen machines tijdens het gebruik van je smartphone (bijvoorbeeld bellen of Whatsapp).
 • Houd het gesprek kort.
 • Vraag aan de persoon die je belt of hij/zij veilig kan telefoneren.
 • Voer alleen zakelijke gesprekken (bv. voor het afroepen van materialen, het melden van storingen of incidenten en ongevallen).
 • Voer privé gesprekken alleen in de ingelaste rust en schafttijden.

Let op: in sommige situaties dient uw mobiele telefoon uit te staan:

 • In een explosieve omgeving, bijvoorbeeld chemische leidingen, besloten ruimte, enz.
 • Wanneer uw werkgever/opdrachtgever dit van u vraagt.