01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Elkaar aanspreken
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik spreek een collega aan als ik hem of haar onveilig zie werken.
 • Ik waardeer het als collega's mij aanspreken op onveilig werken.
Introductie

Ondanks alle technische en organisatorische maatregelen komen er in de bouw nog steeds veel ongevallen voor. Hoe komt dat? 

Na het werk willen we toch allemaal weer veilig en gezond naar huis?

Iedereen kan wel eens iets over het hoofd zien of een vergissing maken. Daarom is het belangrijk dat we op elkaar letten en elkaar aanspreken als er iets niet goed gaat. Zo helpen we elkaar om veilig te werken.


Veilig werken is voor ZuidPlus erg belangrijk!

ZuidPlus verwacht dan ook van iedereen op het project dat hij/zij zijn uiterste best doet om zijn/haar werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. Wij willen graag een mooi en goed product afleveren, zonder ongevallen! 

Helaas komen er nog onnodig vaak ongevallen voor. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de ongevallen worden veroorzaakt door:

 • Struikelen
 • Vallen
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen
 • Stoten tegen uitstekende voorwerpen
 • Klem raken
 • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes

Het klinkt allemaal niet heel spannend, maar bovenstaande oorzaken kunnen hele nare gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk continue alert te blijven. Dit geldt voor jou, maar ook voor je collega's. Zie jij dat je collega's daar een beetje moeite mee hebben? Spreek ze hier dan op aan. 

Tips > Hoe spreek je elkaar aan op onveilig gedrag?

Aanspreken

Iemand aanspreken op zijn of haar gedrag kan soms best moeilijk zijn. Het is dan ook belangrijk dat je dit op een juiste manier doet. Houd daarbij het volgende altijd goed in gedachten:

 • Aanspreken is niet meteen in de aanval gaan en met je vinger wijzen!
 • Elkaar aanspreken begint met respect voor elkaar.
 • Knoop een gesprek aan met aandacht voor ieders veiligheid.
 • Deel in dat gesprek wat je ziet en bespreek hoe het werk veiliger kan.

Spreek elkaar aan met:

 1. Ik zie, hoor (beschrijf de feiten)

 2. Ik vind, voel, denk ( beargumenteer)

 3. Jij (maak een specifieke en duidelijke afspraak/ actie)

Deel je succes! Help elkaar met veilig werken door te vertellen hoe het beter kan!


Oefening

Oefen de manier waarop je je collega's kunt aanspreken. Dit kan d.m.v. een rollenspel.
Geef hier een eigen invulling aan. Gebruik realistische situaties die jij of je collega's kennen uit de praktijk.


Eigen ervaringen:

Vb.: Hoe heb jij een onveilige handeling verholpen door iemand aan te spreken? Hoe reageerde hij of zij?

Voorbeeld: Iemand die niet luistert of agressief reageert. Wat ging goed en wat kon beter? Hoe had iemand anders gereageerd?