01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  LMRA
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Nét voordat ik aan de slag ga, doe ik nog een laatste check. Ik vraag mezelf af:
  1. Wat voor taak moet ik uitvoeren?
  2. Hoe moet ik werken?
  3. Wat zijn de risico's? 

Introductie

 De Laatste Minuut Risico Analyse is een korte risicoanalyse die je afspeelt in je hoofd. Je hoeft de LMRA dus niet op papier vast te leggen.

De bedoeling van de LMRA is dat je nét voordat je aan de slag gaat, de volgende zaken nog een keer checkt:

 • Welke taken je moet uitvoeren.
 • Hoe je veiig moet werken en wat de risico’s zijn.
 • Hoe je gevaren kunt vermijden of (laten) oplossen/wegnemen.
 • Of je alle middelen beschikbaar hebt om veilig te kunnen werken.

Voor machinisten:

 • Als ik gebeld word zet ik mijn machine stil.
 • Mijn spiegels/camera's staan juist ingesteld en ik gebruik deze.
 • Ik ga pas rijden als ik zeker weet dat er geen mensen voor/achter de machine staan.


De LMRA is heel belangrijk, want soms word je geconfronteerd met gevaren die in de voorbereiding over het hoofd zijn gezien. Dit kan gebeuren wanneer gevaren alleen zichtbaar zijn op de werkplek of in de naaste omgeving. 

De LMRA functioneert als een verkeerslicht.

 • Bij het begin van de LMRA staat het licht op oranje; opletten dus!
 • Kijk wat de risico’s zijn.
 • Komen er risico’s aan het licht die niet vermijdbaar zijn (=rood licht)? Dan mag je niet aan het werk!
 • Wanneer alle maatregelen zijn getroffen en de benodigde beschermingsmiddelen aanwezig zijn, of als er geen risicofactoren worden aangetroffen, wordt groen licht gegeven en kan je veilig beginnen met werken.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Beoordeel het risico

 • Begin niet meteen met werken, maar kijk eerst of er risico's zijn.

Neem maatregelen

 • Bedenk wat je moet doen om de risico's weg te nemen en voer de maatregelen uit.

Start werk

 • Je kunt nu veilig werken.
Tips > Voor meer informatie

Welke vragen stel ik mijzelf bij het doen van een LMRA?

 • Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen? 
 • Heb ik een We Work Safe dagstart gehad waarbij de risico’s van mijn werkzaamheden zijn behandeld? 
 • Weet ik precies wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik die kan voorkomen? 
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en is dat ook beschikbaar (bijv. gereedschap, beschermingsmiddelen)? 
 • Zijn de omgevingsomstandigheden zodanig, dat ik mijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren? 
 • Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen?

Ik ga pas werken als ik zeker weet dat ik het werk veilig kan doen. Eerst denken, dan doen!

 • Bovenstaande vragen stel je op ieder moment van de dag:
  • Op jouw werkplek.
  • Direct vóór aanvang van alle werkzaamheden.
  • Niet alleen nadat de standaard voorzorgsmaatregelen genomen zijn maar óók bij verandering van werkomstandigheden.
  • Bij routine werkzaamheden.

Vraag indien nodig hulp om te zorgen dat je je werk veilig kunt uitvoeren.
Uiteraard dient de leidinggevende het goede voorbeeld te geven door zelf de LMRA naar behoren uit te voeren.