01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Ramadan op het werk
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik weet wanneer de Ramadan begint.
 • Ik help een vastende collega die om hulp vraagt.
Introductie

Voor medewerkers die aan de Ramadan deelnemen is werken tijdens de Ramadan erg zwaar. In deze toolbox behandelen we wat daar de risico’s van kunnen zijn. Let op, de start van de Ramadan is elk jaar verschillend.

Wat is de Ramadan?

Tijdens de Ramadan vasten moslims. Tijdens de Ramadan zullen medewerkers die vasten tussen de schemer voor zonsopkomst en zonsondergang niet eten en drinken.

Wat betekent dit voor de medewerkers die deelnemen aan de Ramadan?

De kans is groot dat medewerkers die tijdens de Ramadan vasten weinig slaap krijgen. Zeker in het begin van de vastenperiode moet het lichaam nog erg wennen aan het nieuwe ritme van eten en drinken, waardoor in slaap vallen erg moeilijk kan zijn. De vastenmaand kan behoorlijk zwaar zijn, zeker tijdens het werk en in de zomerperiode. Ondanks dat de dagen dan langer en warmer zijn mogen vastende moslims overdag nog steeds geen water drinken.

Waar kunnen de medewerkers last van krijgen?

 • Vermoeidheid

 • Stemmingswisselingen

 • Concentratieproblemen

 • Loomheid/sufheid

 • Humeurigheid

 • Flauwvallen

 • Hoofdpijn

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Een medewerker die deelneemt aan de ramadan kan uitdrogingsverschijnselen krijgen en/of flauwvallen.

Tips > Voor meer informatie
 1. Wees alert op je vastende collega’s. Als vanzelfsprekend is het altijd belangrijk op je collega’s te letten, maar tijdens de Ramadan is het extra zinvol.
 2. Let vooral op uitdroging of flauwvallen.
 3. Medewerkers die aan de Ramadan meedoen moeten natuurlijk ook op zichzelf letten. Als je twijfelt aan je gezondheid, meld dit aan je leidinggevende!
 4. Toon begrip voor je collega’s die deelnemen aan de Ramadan.