01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Roken verboden
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik vind het onzin dat ik niet op de bouwplaats mag roken.
 • Ik spreek een ander erop aan als hij rookt waar het niet mag.
Introductie

Deze toolbox gaat over het rookbeleid van ZuidPlus. Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Op de werkplek komt meeroken vaak voor omdat rokers en niet-rokers daar bijna dagelijks langdurig samen zijn. In 2002 is de tabakswet van kracht geworden en daarin is vastgelegd dat iedere medewerker recht heeft op een rookvrije werkplek. In 2004 is deze wet in werking getreden en opgenomen de Arbeidsomstandighedenwet. 

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Roken is schadelijk voor de gezondheid van de roker en de mensen in zijn omgeving. Roken kan leiden tot:
  • Longkanker
  • Chronische longaandoening
  • Extra slijm
  • Hart en vaatziekte

 • Brandgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het rookbeleid van ZuidPlus kent de volgende afspraken: 

 • Gemeenschappelijke ruimten: er geldt een rookverbod voor alle gemeenschappelijke ruimten waaronder o.a. vergaderruimten, leslokalen, gangen, toiletten, liften, bouwketen, schaftketen/wagens en waslokalen.
 • Bedrijfswagens, vrachtwagens, cabines van bouwmachines: in al deze voertuigen geldt een rookverbod, ook als er slechts één bestuurder is en geen overige inzittenden.
 • Voor de elektronische sigaret (e-sigaret) gelden dezelfde afspraken als voor de gewone (tabak) sigaret, aangezien dit ook een verslavend product is dat zeer giftige stoffen bevat.

Om "rokende" medewerkers tegemoet te komen kunnen speciale rookruimtes aangewezen worden. Echter moet ook hier   rekening worden gehouden met de omgeving. Anderen mogen er geen hinder van ondervinden. Een goede isolatie en afzuiging zal dus een voorwaarde zijn.

Tips > Voor meer informatie
 • Geef duidelijk aan waar niet gerookt mag worden.
 • Wijs elkaar op de nadelen van roken.