01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsbewustzijn
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Hoe denk jij over de volgende stellingen? 

 • Iemand die al jaren hetzelfde werk doet, zal altijd alle risico's van zijn werk zien.
 • De uitvoerder moet ervoor zorgen dat de werkplek veilig is, mijn taak is het niet.
 • Iemand van kantoor zal de risico's op het werk nooit herkennen.
 • Een LMRA is nutteloos.
Introductie

Iedereen verdient een veilige werkplek, maar werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Recent is het aantal ongevallen in de bouwsector zelfs toegenomen! Het is daarom heel  belangrijk dat we goed op onze veiligheid blijven letten. Veiligheid staat altijd voorop!

We kunnen alleen een veilige werkplek realiseren als iedereen zich daarvoor inzet. Iedereen moet daar zijn/haar steentje aan bijdragen en verantwoordelijkheid nemen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Veiligheidsbewustzijn is van levensbelang, maar waarom?

 • Als je overgaat op de automatische piloot kan je een blinde vlek krijgen voor onveilige situaties.
 • Gewenning aan onveilige situaties.
 • Dat er nog nooit iets is gebeurd, wil niet zeggen dat het veilig is ("We doen het toch al jaren zo", "Er is toch nog nooit wat gebeurd)".
 • Als veiligheidsissues niet worden teruggekoppeld naar de juiste persoon, kan hij/zij er ook niks aan doen. 
 • We kijken alleen naar hoe een ander zijn of haar werk veiliger kan doen en niet naar hoe we zelf veiliger kunnen werken.
 • Door haast en tijdsdruk vergeten we vaak naar de risico's te kijken.
 • Het kan ook zijn dat andermans werkzaamheden of de omgeving risico's voor jou opleveren. Weest hier alert op!
Maatregelen > Wat moet je doen?

Misschien vanzelfsprekend, maar veilig werken begint bij jezelf. Kijk wat je zelf kan doen om je werkplek veiliger te maken. Zorg ervoor dat je weet wat de risico's zijn. Doe elke keer als je met je werkzaamheden start of herstart een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

LMRA

Stap 1: Beoordeel het Risico!
Begin niet meteen met werken, maar kijk eerst of er risico’s zijn.

Stap 2: Neem Maatregelen!
Bedenk wat je moet doen om de risico’s weg te nemen en voer deze maatregelen uit.

Stap 3: Start Werk!
Je kunt nu veilig werken.

Stel jezelf tijdens de LMRA de volgende vragen:

 • Weet ik precies wat ik moet doen en kan ik het ook zo doen?
 • Heb ik een startwerkinstructie gehad waarbij de risico’s van mijn werkzaamheden zijn behandeld?
 • Weet ik wat de mogelijke gevaren zijn en hoe ik deze kan voorkomen?
 • Weet ik wat ik nodig heb om het werk veilig uit te voeren en zijn de middelen daarvoor ook beschikbaar (bijv. gereedschap, beschermingsmiddelen)?
 • Zijn de omgevingsomstandigheden zodanig, dat ik mijn werkzaam­heden veilig kan uitvoeren?

ONTHOUD GOED: ik ga pas werken als ik zeker weet dat ik mijn werkzaamheden veilig kan doen!

In het We Work Safe Veiligheidshandboek en in de We Work Safe app vind je deze stappen terug onder de knop "LMRA". 


Basis gedragsregels

Realiseer je dat we elkaar nodig hebben om een veilige werkplek te creeren. Niet iedereen is zich altijd bewust van  situaties die onveilig zijn. Het is dan ook belangrijk dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zowel zijn/haar eigen veiligheid alsook voor die van een ander. ZuidPlus heeft daar de volgende gedragsregels voor opgesteld. Deze gelden voor iedereen!

 • Ik werk volgens de veiligheidsinstructies en afspraken.
 • Ik neem direct actie bij een onveilige situatie of handeling.
 • Ik spreek mijn collega’s aan op onveilig werken.
 • Ik waardeer dat collega’s mij aanspreken op onveilig werken.
 • Ik deel veiligheidservaringen met mijn leidinggevende(N) en collega's.

Van iedereen op het project wordt verwacht dat hij/zij zich aan deze afspraken houdt.

Voor meer informatie over de meest voorkomende werkzaamheden en de belangrijkste risico's en maatregelen raadpleeg je het We Work Safe Veiligheidshandboek. Daarnaast wordt verwacht dat je zelf ook op zoek gaat naar aanvullende informatie om veilig te kunnen werken. Hiervoor kun je altijd bij je collega's en leidinggevende terecht.