01 Arbozorg en organisatie van de arbeid
 >  Veiligheidsbewustzijn, houding & gedrag
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Hoe denk jij over de volgende stellingen?

 1. Een hoog veiligheidsbewustzijn en een goede houding en gedrag voorkomen onveilige situaties en ongevallen.
 2. Werkplekinspecties zullen over een aantal jaar niet meer nodig zijn.
Introductie

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de menselijke factor ook van groot belang is voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Om die reden wordt bij ZuidPlus extra aandacht aan houding en gedrag besteed.


Maatregelen > Houding en gedrag

Veilig werken vraagt om meer dan regels en systemen alleen. Zodra er mensen bij betrokken zijn spelen ook houding en gedrag, veiligheidsbewustzijn en bewust veilig werken een belangrijke rol.

ZuidPlus brengt deze aspecten onder de aandacht met:

 • De LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
  • Beoordeel het risico voordat je begint met werken. 
  • Bedenk wat je moet doen om de risico’s weg te nemen en voer deze maatregelen uit. Als je dat alleen niet lukt roep je de hulp in van je leidinggevende.
  • Je gaat pas werken als je zeker weet dat je het werk veilig kan uitvoeren.
  • Op het moment dat je vindt dat het niet veilig is, staak je je werkzaamheden. Je gaat niet aan de slag!

 • Elkaar aanspreken
  • We proberen elkaar scherp te houden en te helpen door elkaar te wijzen op zaken en handelingen die veiliger en beter kunnen.  
  • Blijf jezelf afvragen waarom we werkzaamheden op een bepaalde manier uitvoeren.
  • Veilig werken doen we niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze collega's. Ons eventuele risicovolle gedrag kan ook hun in gevaar brengen.
  • Sta open voor positieve kritiek en verbeterpunten van je collega's. Zie het als een kans om jezelf verbeteren.

 • Sanctie en beloningsbeleid (rode en gele kaarten)
  • Onveilig gedrag wordt bij ZuidPlus niet geaccepteerd.
  • Medewerkers worden aangesproken op onveilig gedrag.
  • Leidinggevenden kunnen een gele of rode kaart uitreiken mocht het aanspreken niet tot verbetering leiden of zeer onveilig gedrag worden vertoond.

 • Interactieve toolboxen: écht met elkaar praten over veiligheid
  • Houding en gedrag zijn onderwerpen van gesprek die elke keer terugkomen in de toolboxmeetings.
  • Het management neemt ook deel aan de toolboxmeetings.

 • Werkplekinspecties en Safety Walks
  • Het management houdt werkplekinspecties en spreekt met de bouwplaatsmedewerkers over veilig werken. Tijdens de werkplekinspecties en safety walks wordt ook aandacht besteed aan hoe de werkzaamheden verlopen en of het anders en/of veiliger kan.

 • Andere veiligheidsbewustzijn initiatieven betreffen o.a. de ZuidPlus projectintroductie en deelname aan de Nationale veiligheidsdag in de bouw.


Tips > Voor meer informatie

Hoe staan we er nu voor?

Veilig werken moet “stoer” worden!

 • Professionaliteit en goed vakmanschap is weten hoe je veilig moet werken. Laat zien hoe kundig je bent en geef het goede voorbeeld.
 • Heb het lef om het werk te onderbreken als het niet veilig is. 
 • Durf voor je eigen veiligheid en die van je collega's op te komen en meld onveilige situaties middels de We Work Safe app!