03 Bedrijfshulpverlening
 >  Brand,- en brandpreventie
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik vind het niet belangrijk om te weten waar de vluchtroutes zijn. Dat is de taak van de BHV'er.
 2. Ik werk altijd op een veilige manier, waardoor er geen brand kan ontstaan.
Introductie

Deze toolbox gaat over:

 • brandgevaar
 • de veiligheidsmaatregelen
 • wat je moet doen in geval van een brand

Een brand kan het gemakkelijkst bestreden worden door de vijf basiselementen van de "brand-driehoek" in gedachten te houden:

 1. Brandstof
 2. Temperatuur
 3. Zuurstof
 4. Mengverhouding
 5. Ontstekingstemperatuur
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij verschillende werkzaamheden bestaat het gevaar op het ontstaan van een brand. Een aantal van deze risicovolle werkzaamheden zijn:

 • Lassen
 • Slijpen
 • Solderen
 • Zagen (b.v. een bouwcirkelzaagmachine in de zaagloods)

Het is daarom belangrijk dat je voor het uitvoeren van deze werkzaamheden de nodige maatregelen treft.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Preventieve maatregelen:

 • Zorg dat je de hoogte bent van de informatie op de Alarmkaart.
 • Weet wie de BHV'ers zijn. 
 • Weet wat het ontruimingssignaal is
 • Weet waar de verzamelplaats is. 

Wat te doen bij brand:

Bij brand is het noodzakelijk dat je de juiste maatregelen neemt:

 • Schakel altijd een BHV'er in (BHV-ers zijn herkenbaar aan de BHV- sticker op de helm).
 • Probeer de brand, naar gelang de omvang, zelf te blussen.
 • Als je de brand niet zelf kunt blussen, alarmeer direct de hulpdiensten: Bel: 112.
 • Meld je naam.
 • Geef de plaats aan van de brand.
 • Aard van de brand (explosie, uitslaande brand).
 • Of er gewonden zijn.

Taak van de BHV'er:

 • Denk altijd eerst aan je eigen veiligheid.
 • Waarschuw personen die gevaar lopen en help zo nodig deze in veiligheid te brengen.
 • Vang de hulpdiensten op en begeleid deze naar de brand.
 • Volg de aangegeven veilige vluchtroutes.