07 Fysieke belasting
 >  Boven het hoofd werken
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik sta er niet altijd bij stil om andere arbeidsmiddelen in te schakelen als ik boven mijn hoofd moet werken;
 2. Ik gebruik bij voorkeur een rolsteiger in plaats van een trap.
Introductie

Boven het hoofd werken komt bij ZuidPlus veel voor. Denk maar aan het boren in een plafond, het monteren van luchtkanalen, afmonteren van armaturen, plafonds dichtleggen, enzovoorts. Het komt voornamelijk voor bij installaties die aan het plafond of dicht bij het plafond geplaatst moeten worden.

Bij boven het hoofd werken kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek en schouders.

De klachten kunnen zijn:

 • peesontsteking;
 • gewrichtsklachten;
 • spierklachten.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Fysieke belasting

Werken in een slechte houding:

 • met opgeheven schouders;
 • achterover gebogen nek;
 • ver reiken met de armen.

Langdurig werken in dezelfde houding.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Voorkom werken in een slechte houding, door:

 • niet te lang blijven staan op oneffen grond;
 • ver reiken en een gedraaide houding te vermijden;
 • wat vaker je benen of trap te verzetten;
 • werkhoudingen zoveel mogelijk af te wisselen;
 • jezelf de tijd te gunnen om na te gaan hoe je de werkzaamheden het best kan uitvoeren,

Voorkom langdurig werken in dezelfde houding, door: 

 • op goede hoogte te komen voor de werkzaamheden;
 • van tevoren na te denken welk hulpmiddel je nodig hebt en zorg dat het op het werk is;
 • een steiger te gebruiken in plaats van een trap of ladder;
 • gebruik bij seriematig boren in het plafond een statief.

Draag buiten de standaard pbm’s indien nodig extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril en gehoorbescherming.