07 Fysieke belasting
 >  Trillingen
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Op dit project wordt een trillingsintensiteit en tijdsduur (werk-rust schema of afwisselen met minder belastende taken)toegepast;
 • Ik heb weleens klachten aan mijn gewrichten van het werken met gereedschap waarbij veel trillingen vrij komen.
Introductie

Ruim een kwart van het bouwplaatspersoneel heeft last van hand-armtrillingen. Deze trillingen ontstaan bij het bedienen van stotend handgereedschap, zoals bekrachtigde hamers (slopers, koppensnellers, betontimmerlieden) en trilstampers (spoor-, kabel- en buizenleggers) Ook bij het gebruik van ander trillend handgereedschap (voegers, natuursteenbewerkers, timmermannen) ontstaan handtrillingen.

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan:

 • Lichaamstrillingen
 • Hand- armtrillingen

De activiteiten waar o.a trillingen voorkomen. Het werken met:

 • Boren;
 • Hakken;
 • Egaliseren;
 • Verdichten;
 • Heien.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • bloedvatvernauwing (witte vingers);
 • zenuwafwijkingen (dode vingers);
 • gewrichtsaandoeningen.

De kans op het ontstaan van klachten wordt door een aantal factoren vergroot:

 • blootstelling aan hoge trillingsniveaus;
 • lange werktijden;
 • koude en vochtige omgevingen;
 • gelijktijdige blootstelling aan lawaai (hoe dit komt is niet exact bekend, maar het is wel in meerdere onderzoeken aangetoond);
 • grote krachten nodig om het gereedschap te bedienen (als een machine steviger vastgepakt wordt, is de trillingsoverdracht groter)

Maatregelen > Wat moet je doen?


 • Bij aanschaf kiezen voor gereedschap dat het minst trilt;
 • Terrein egaliseren;
 • Verlagen van de rijsnelheid;
 • Goed geveerde chauffeursstoel en cabine;
 • Goed onderhoud;
 • Afwisselen van taken;
 • Trillingdempende handschoenen;
 • Regelmatig onderhoud aan gereedschappen en machines;
 • Zorg voor een voldoende verwarmde werkomgeving of warme kleding