06 Gevaarlijke stoffen - Organisme
 >  Coronavirus
Introductie

In deze toolbox besteden we aandacht aan de risico's op besmetting met micro-organismen (bacteriën,virussen, schimmels). Wanneer je geïnfecteerd raakt door een micro-organisme kan je (ernstig) ziek worden. Rioolwerkers en grondwerkers bijvoorbeeld hebben een verhoogde kans op besmetting via bacteriën. Actueel is nu de blootstelling aan een virus, het Coronavirus. Een goede basis hygiëne is binnen ons vakgebied dus erg belangrijk. Nu scherpen wij dit aan vanwege het Coronavirus.

Als je in Nederland verkouden bent of longklachten hebt, hoef je je meestal geen zorgen te maken dat je het coronavirus
hebt. De kans is veel groter dat je gewoon griep hebt of een ander verkoudheidsvirus.
Het coronavirus wordt verspreid door zieke mensen. Door hoesten en niezen brengen zij, via kleine druppeltjes, het virus uit hun neus of keel naar buiten. Bij dit virus is het effectief om persoonlijke goede hygiëne toe te passen, ook al kan het
virus niet goed overleven buiten het lichaam.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe
coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Extra basis hygiëne:

 • Was je handen regelmatig met stromend water, minimaal 6x per dag.
 • Je wast je handen als ze zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, na het toiletbezoek, wanneer er na het hoesten of niezen lichaamsvloeistoffen op zijn gekomen.
 • Voor en na het eten, schoonmaakwerkzaamheden, na het uitdoen van handschoenen en ook na contact met dieren.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, dus niet in je handen, en draai je van de omgeving (personen) af.
 • Laat beschermende kleding zo veel mogelijk buiten de schaftkeet.

Wat kun je extra doen om in aanraking te komen met bacteriën/virussen op de werkplek, en nu actueel,
verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te beperken:

 • Houd minimaal 1,5m afstand van elkaar.
 • Houd in de keet of schaftruimte een stoel tussenruimte over en beperk het maximale aantal in een ruimte tot maximaal 10 mensen.
 • Gebruik papieren wegwerp-zakdoekjes i.v.m. het coronavirus.
 • Gebruik alleen je eigen telefoon! En leen zo min mogelijk andermans gereedschappen.
 • Schud ter begroeting of kennismaking geen handen.

Algemene hygiëneregels:

 • Niet eten, drinken en roken tijdens de uitvoering van werkzaamheden
 • Het gebruik van beschermende werkkleding, samen met een goed schoongehouden kleed-/schaftruimte is noodzakelijk


Tips > Voor meer informatie

Wanneer onderneem jij actie?

 • Blijf thuis bij verkoudheid in combinatie met hoesten
 • Als jij koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)
 • de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent waar sprake is van een besmetting. Op de websitevan Buitenlandse Zaken (https://www.nederlandwereldwijd.nl/) staan de gebieden.
 • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus.

Bel dan de huisarts en informeer jouw leidinggevende!