02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Bouwelektra
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik verwissel een stekker van een zaagmachine en/of haspel vaak zelf.
 • Ik rol mijn haspel niet altijd helemaal af als dit niet nodig is.
Introductie

Elektrische stroom is de energiebron voor licht, beweging, warmte en signalen.

Risico's > wanneer er gewerkt wordt met bouwelektra?
 • Elektrocutie
 • Brandwonden
 • Brandgevaar
 • Ontploffingsgevaar

De meeste gevaren ontstaan door:

 • Onjuiste aanleg van elektrische installaties.
 • Gebruik maken van ondeugdelijk materiaal.
 • Onoordeelkundig gebruik van elektriciteit.

De gevolgen van de stroomdoorgang worden onder andere bepaald door:

 • Stroomsterkte
 • Stroomsoort (wisselstroom/gelijkstroom)
 • Tijdsduur stroomdoorgang
 • Route door het lichaam
 • Grote van het aanrakingsoppervlak
 • Klimaat waarin gewerkt wordt (vocht, temperatuur etc.)
 • Geslacht
 • Lichaamsgewicht en lichamelijke conditie

.

Stroomkabels in het water
Elektrisch handgereedschap stuk
Stroomkast niet in orde
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Toepassen van zeer lage spanning.
 • Toepassen van veiligheidstransformator.
 • Toepassen van isolatie.
 • Toepassen van dubbel geïsoleerd gereedschap.
 • Toepassen van afscherming.
 • Toepassen van veiligheidsaarding.
Tips > Veilig werken
 • Haal bij het werken aan installaties altijd de spanning eraf.
 • Zorg dat medewerkers goed zijn opgeleid.
 • Vervang defecte isolatie meteen.
 • Scherm de schakel- en stoppenkasten goed af.
 • Pas zoveel mogelijk lage spanning toe.
 • Weet dat het smeltpatroon de zwakste schakel in de stroomketen is.
 • Plaats het afschermdeksel altijd meteen terug.
 • Zorg voor een goede veiligheidsaarding.
 • Hoe hoger de spanning, des te groter de afstand tussen lichaam en geleider moet zijn.