02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Looproutes vrijhouden
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  • Hoe richten wij onze arbeidsplaats in? Wat gaat goed en wat kan beter? Denk aan toegang tot de werkplek, loopbruggen, opslagruimte en trappen.
  • Hoe slaan wij onze materialen op? Kan dat beter?
Looproutes vrijhouden


In de eerste rechter afbeelding ligt de wapening midden in de looproute.  

Gelet op de aanwezige centerpen is de kans op letsel aanwezig.  Advies:  verplaats de wapening zodat er meer ruimte is om naast het bekistingselement te lopen.
Actie: de wapening direct plaatsen om de kans op letsel door de aanwezige centerpennen te verminderen.

In de volgende afbeelding is te zien hoe opgeslagen materialen de looproute en werkplek van timmerlieden belemmeren.

Deze obstakels veroorzaken val- en struikelgevaar.

Ter hoogte van de ingang van het pand is het kruipluik niet voldoende afgedekt/dichtgelegd. De kans bestaat dat je in het kruipluik stapt.

Actie:  het kruipluik moet direct beter worden afgedekt/dichtgelegd.