02 Inrichting Arbeidsplaatsen
 >  Preventieve maatregelen voor de bouwvak
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Het is erg moeilijk om te voorkomen dat kinderen op de bouwplaats gaan spelen.
 • Als iemand een ongeluk krijgt terwijl hij illegaal op ons bouwterrein komt, is hij daar zelf verantwoordelijk voor.
 • Tijdens de bouwvak zijn er andere risico's dan normaal.
Introductie

De bouwvak staat voor de deur!

Voor de meesten van ons betekent dit dat de bouw op slot gaat. Het werk ligt er de komende weken verlaten bij. Veel van ons gebruiken deze tijd om tot rust te komen, lekker op vakantie te gaan en te genieten van onze vrije tijd.

De bouwvak vindt altijd plaats in de zomervakantie, wanneer de kinderen ook vrij zijn. In deze periode hebben zij alle tijd om lekker buiten te spelen. Een bouwterrein kan dan een zeer interessante speeltuin zijn, met alle risico’s van dien. Het is daarom belangrijk onze bouwterreinen goed af te sluiten. Wij willen geen ongewenste gasten op ons bouwterrein. Dit geldt ook voor inbrekers, brandstichters en vandalen. Zij zijn vaak erg actief in vakantietijd. Houd hier rekening mee!

Ook wanneer de bouwwerkzaamheden tijdens de bouwvak doorgaan zijn er risico's waar we rekening mee moeten houden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer criminelen op de bouw komen:

 • Kostbaar materieel/materiaal kan gestolen worden.
 • Er kan materieel/materiaal/werk gesloopt worden.
 • Er kunnen ongevallen plaatsvinden.

Wanneer kinderen op de bouw komen:

 • Er kunnen onveilige situaties ontstaan.
 • Er kunnen ongevallen plaatsvinden.

Wanneer er in de bouwvak wél doorgewerkt wordt:

 • Onbekendheid op de bouw (door veel wisselingen van mensen i.v.m. vakanties).
 • Onduidelijkheid.
 • Je weet niet wie je als eerste kunt bereiken bij een calamiteit.
 • Zonnesteek.
 • Verbranden.
 • Uitdroging.
Maatregelen > Wat moet je doen?

We willen criminaliteit en ongevallen ten alle tijden voorkomen, ook tijdens de bouwvak! Daarom moeten we goed nadenken over wat onze bouwlocaties voor criminelen zo aantrekkelijk maakt. We moeten ervoor zorgen dat ze geen toegang tot de bouwplaats krijgen. Ook moeten we de bouwplaats behoeden voor onschuldige bezoekers: kinderen. Denk goed na over hoe onze bouwplaats voor onveilige situaties kan zorgen (bijvoorbeeld putten, sleuven, bergen zand, buizen). We hebben namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van onze omgeving! Laat de bouwplaats veilig achter en geef criminelen geen kans!

Denk bij het verlaten van de bouwplaats daarom aan het volgende:

 • Voorkom toegang tot het bouwterrein. Houd of breng hekwerken in optimale staat.
 • Sluit gevaarlijke openingen, trappenhuizen e.d. af.

 • Zorg voor een opgeruimd(e) bouwterrein/-locatie.

 • Sluit toegangsdeuren goed af.

 • Houd rekening met extreme weersomstandigheden. Voorkom mogelijke stormschade.

 • Veranker opgeslagen bouwmaterialen en/of materieel tegen omvallen.

 • Sla waardevolle materialen en/of grote hoeveelheden bij voorkeur niet op de bouwplaats op. Indien dit onvermijdelijk is, materialen zoveel mogelijk aan het zicht onttrekken. Zorg dat het afdekmateriaal goed verankerd wordt.

 • Materiaalvoorraad op de bouwplaats dient niet groter te zijn dan nodig is om direct na de vakantie de werkzaamheden te kunnen hervatten.

 • Zet ladders achter slot en grendel.

 • Blokkeer de wielen van verrijdbaar materieel.

 • Ontdoe materieel van ontstekingsmechanisme(n) en sluit brandstoftanks goed af! Verlengkabels dienen te worden verwijderd.

 • Voer vuilcontainers af.

 • Verwijder brandbare materialen zoals bijvoorbeeld hout, isolatie, dakbedekking, verf e.d..

 • Verantwoordelijkheid ten aanzien van eigendommen van onderaannemers met hen regelen.

 • Attendeer medewerkers erop dat kleding, gereedschappen e.d. niet in de schaftgelegenheid mogen worden achtergelaten.

 • Organiseer eventueel in overleg met de wijkagent sociale controle door omwonenden.

 • Vergrendel raamschotten van keten van binnenuit, of voorzie ze van betonnen tralies en/of luiken.

 • Afsluiten nutsaansluitingen. Meterkasten en watermeterputten goed afsluiten.

 • Stel kranen en bouwliften buiten werking en sluit de stroom af.

 • Voer kopieerapparatuur, computers, printer, bijzondere telefoon- in­stallaties, portofoons e.d. af.

 • Laat belangrijke administratie niet op het werk achter.


Wordt er  tijdens de bouwvak wel doorgewerkt? Denk dan aan het volgende:

 • Maak nieuwe collega's wegwijs, zorg voor een juiste instructie.
 • Houd nieuwe collega's extra in de gaten.
 • Zorg dat je weet wanneer je leidinggevende op vakantie gaat en wie hem vervangt.
 • Smeer jezelf goed in met zonnebrand.
 • Houd voldoende pauze.
 • Drink voldoende.
 • Ga af en toe uit de zon.
 • Kom uitgerust naar je werk.
Tips > Voor meer informatie
 • De ABOMA-controlelijsten "verlaten bouwplaatsen", Abomafoon 1.08