12 Milieu
 >  Samen de CO2- uitstoot op projecten verlagen
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Wist jij dat er wetten/regels waren?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de het verlagen van de CO2- uitstoot op projecten.

Het is bij iedereen wel bekend dat het belangrijk is energie zuinig en bewust te gebruiken. Met het verbruik van energie (diesel en elektriciteit) stoten we CO2 uit. CO2 (kooldioxide) is een gas dat zorgt voor het broeikaseffect. Hierdoor wordt de aarde opgewarmd en draagt dit bij aan klimaatverandering. Wij, als ZuidPlus, doen daar aan mee op onze projecten.

ZuidPlus wil de CO2-uitstoot verder terugbrengen. Sinds 2009 heeft ZuidPlus de CO2-uitstoot verlaagt van 59.000 ton naar 45.000 ton in 2015. Door onder meer duurzame energiebronnen te gaan gebruiken.

ZuidPlus is gecertificeerd voor het “CO2-bewust certificaat” op niveau 5. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het levert ons ook voordeel op. Rijkswaterstaat, ProRail, provincies en steeds meer gemeenten belonen ons met een voordeel bij aanbestedingen. Met dit certificaat tonen we aan dat we maatregelen treffen om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. In deze toolbox bespreken we hoe we het energie,- en materiaalverbruik kunnen beperken en hoe jij zelf een bijdrage kan leveren.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Hoe besparen we fossiele brandstoffen?

We gaan nu kijken naar de maatregelen die we uitvoeren om brandstof,- en elektriciteitsverbruik  ZuidPlus breed en op de projecten te beperken:

ZuidPlus breed

Het doel is om de CO2-uitstoot in 2016 met 6% te verlagen t.o.v. 2012. Dit gaan we onder andere  realiseren door:

 • Leaseauto’s met een lage CO2-uitstoot te gebruiken
 • ECO- drive te installeren in bedrijfsauto’s
 • Berijders aan te spreken op hoog brandstofverbruik
 • Banden op spanning houden
 • Het energieverbruik in gebouwen te beperken
 • ZuidPlus projecten

  Het doel is om 2% reductie CO2-uitstoot in 2016 te realiseren t.o.v. 2012. Dit gaan we onder andere te realiseren door het brandstofverbruik op de projecten te verminderen.  Een paar voorbeelden:

 • Minder stationair draaien van materieel (kranen, shovels, bedrijfswagens)
 • Dagelijks onderhoud door de machinist
 • Brandstofverbruik bijhouden
 • Slimmer ontwerpen zodat minder grondverzet nodig is en minder materiaal
 • Transporten slimmer inzetten (minder transportbewegingen)
 • Inzetten op het “Het Nieuwe Draaien 2.0/ZuidPlus”)
Tips > Voor meer informatie

Heb je besparingstips of ideeen rondom CO2- reductie, stuur deze dan door naar: sdaamen@ZuidPlus.nl of telefonisch:0615829464.