04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Brandvertragende kleding
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 • Welke maatregelen kun je treffen om anderen in je omgeving te beschermen?
Introductie

Deze toolbox besteedt aandacht aan brandvertragende kleding.

Bij ZuidPlus worden regelmatig las-, slijp-, en snijwerkzaamheden uitgevoerd. Hier komen staalsplinters, vonken, vlammen, lasspatten en hitte bij vrij. Er zijn voorbeelden van medewerkers die tijdens hun werk in aanraking zijn gekomen met hitte, vlammen, vonken e.d. .

Bodywarmer vat vlam

Een medewerker merkte na het slijpen dat er een steekvlam uit zijn bodywarmer kwam. De medewerker heeft de vlam met zijn blote hand uitgeslagen. De bodywarmer was van kunststofmateriaal dat inbrandde in zijn hand. De medewerker heeft toen zijn hand met stromend water gekoeld en is direct naar de EHBO- post gegaan.

Het ongeval was niet gebeurd als de medewerker brandvertragende kleding had gedragen.

Als er gevaar bestaat op het vlamvatten van werkkleding, en/of het doorbranden van werkkleding op de huid is het dragen van brandvertragende kleding verplicht.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • brandwonden
 • brandplekken

Brandwonden en brandplekken kunnen ontstaan door blootstelling aan:

 • vlammen
 • vonken
 • lasspatten
 • hete voorwerpen (bitumen, asfalt, stoomleiding)
 • contact met gesmolten metaaldelen

Deze risico's zijn aanwezig bij:

 • snij,- slijp,- en laswerkzaamheden
 • werken met branders
Snijwerkzaamheden
Branden
Maatregelen > Wat moet je doen?


 • Draag brandvertragende kleding.
 • Draag brandvertragende handschoenen.
 • Zorg dat de kleding goed afsluit op je lichaam (dit voorkomt dat spatten, vonken of vlammen via de mouwen of kraag binnen dringen).
 • Zorg ervoor dat er voldoende overlap is tussen jas en broek.
 • Sluit de kleding volledig tijdens het dragen. Dit voorkomt dat, vonken, vlammen en spatten de kleding binnendringen.

Brandvertragende kleding herken je door:

 • Het hieronder getoonde embleem op de jas. Dit embleem geeft aan dat de kleding beschermt tegen hitte, vlammen en vonken die vrijkomen bij las-, snij-, en slijpwerkzaamheden. De kleding leidt elektrostatische ladingen af en voorkomt dat vonken ontstaan die brand en/of explosies veroorzaken.

Aanvullende verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Gelaatscherm/laskap
 • Veiligheidsschoenen
 • Gehoorbescherming
Brandvertragende jas