04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Persoonlijke valbeveiliging
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik draag persoonlijke valbeveiliging omdat het moet.
 • Ik kijk voordat de werkzaamheden beginnen eerst of er een veiligere manier van werken mogelijk is. 
Wat gaat hier fout?
Wat gaat hier fout?
Introductie

Bij werksituaties waar valgevaar bestaat en de valdiepte 2,5 meter of meer bedraagt, en als de valdiepte minder dan 2,5 meter bedraagt en er risico verhogende omstandigheden zijn, moet valbeveiliging gedragen worden. Risico verhogende omstandigheden zijn onder andere obstakels, uitstekende delen, werken boven water, de aanwezigheid van verkeer, in beweging komende delen, etc..Een van de oorzaken van vallen van hoogte is het niet of het onjuist gebruiken van persoonlijke valbeveiliging.

Let op: aanlijnen is alleen toegestaan als op basis van een RI&E collectieve beveiliging niet mogelijk is.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Vallen van hoogte.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Aantonen van kennis voor goed gebruik.
 • Gebruiken van de juiste middelen.
 • Toepassen op de juiste plek.
 • Uitvoeren periodieke inspectie.

Harnasgordel

 • Lees de handleiding voor gebruik goed door (oefen van te voren).
 • Zorg voor een goed passende harnasgordel (niet te strak en niet te ruim).
 • Valkracht moet opgenomen worden door de zitband.
 • Controleer of de gordel voorzien is van een CE markering.
 • Controleer of de gordel gekeurd is. Dit kun je zien aan de keuringssticker.
 • Controleer de gordel voor gebruik.

Verbindingslijnen

Gebruik tussen het verankeringssysteem en de harnasgordel statische lijnen met lijnklem.De lijnklem wordt op de gewenste plaats op de statische lijn geplaatst, waarmee het maximale werkgebied wordt bepaald.                                 Dit is een gebiedsbegrenzingsysteem.

In de bouw gebruikt men veelal korte verbindingslijnen. In deze lijnen is standaard een valdemper opgenomen. Als alternatief wordt ook wel een valstopapparaat gebruikt. Hiermee is de verbindingslijn achter de gebruiker altijd op spanning.                                         

Hoogwerker

 • Gebruik in de hoogwerker een veiligheidsgordel met korte (eventueel verstelbare) lijn.Harnasgordel intersafe