04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Reflecterende kleding klassen 2 & 3
Discussie > Bespreek het met je collega's!
  • Ik draag reflecterende kleding omdat het verplicht is.
  • Ik spreek mensen erop aan als zij geen reflecterende kleding dragen.
Reflecterende kleding klassen 2 & 3

Reflecterende werkkleding:

  • Op alle bouwlocaties van ZuidPlus moet reflecterende werkkleding gedragen worden.
  • Voor werkzaamheden langs en op de weg en/of het spoor moet ook altijd reflecterende werkkleding gedragen worden. 
  • Reflecterende werkkleiding maakt je goed zichtbaar en herkenbaar.

We kennen twee verschillende soorten signaalkleding; klasse 1 en klasse 2.

Let op! Klasse 3 betekent reflecterende kleding die de armen en benen VOLLEDIG bedekt.

Kleding met korte of helemaal geen mouwen is niet toegestaan.

Voor de warme zomermaanden zijn er ook shirt met lange mouwen beschikbaar. Vraag hiernaar bij je leidinggevende.