09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen-Hijsbanden
Discussie > Bespreek het met je collega's!

Ik controleer de hijsbanden nooit op gebreken voordat ik ga hijsen.

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan gebruik van hijsbanden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • De last valt uit de kraan
 • De last is moeilijk onder controle te houden met als gevolg:
  • gevaar van beknelling
  • stoten tegen objecten zoals bijvoorbeeld steigers e.d.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Aanwijzigingen voor het gebruik:

• Lees de gebruiksaanwijzing en gebruiksvoorwaarden
• Kijk op het label naar de WLL (werklast)
• controleer de hijsband op :

 1. Verontreiniging
 2. Verkleuring
 3. Beschadigingen of slijtage
 4. Insnijdingen of beschadigingen van de buitenhoes
 5. Gaten
 6. Losse stiksels

Bij twijfel niet gebruiken

 • Overlast de banden niet
 • Voorkom slagen
 • Knopen verboden
 • Vermijd scherpe kanten van de last
 • Niet met de last over de grond slepen

 Vernietig afgekeurde hijsbanden.

Er zijn hijsbanden die bedoeld zijn voor eenmalig gebruik. In het algemeen wordt de kleur wit gebruikt of staat er de naam van de leverancier op. De factor 5 duidt op eenmalig gebruik. Gebruik nooit eenmalige hijsbanden voor andere lasten!WLL =  de maximale belasting van de hijsband 1000kg

Materiaal Polyester

Lengte 6 meter

Veiligheidsfactor die aangeeft of de hijsband voor eenmalig (5:1) of meermalig gebruik is (7:1)


Serienummer en datum


Norm
De hijsband voldoet aan de Europese normen (NEN-EN-1492-1/2)

CE markering

1 ton
2 ton
3 ton
4 ton
5 ton
6 ton
8 ton
10 ton
Tips > Voor meer informatie
 • Is bekend wat er gehesen moet worden
 • Is het gewicht van de last bekend
 • Zijn de afmetingen van de last bekend
 • Zijn de juiste hijsmiddelen in goede staat beschikbaar
Diagonalen strop
Label hijsband