09 Specifieke werkzaamheden
 >  Hijsen/hijsgereedschap (Pools)
Dyskusja > Bespreek het met je collega's!

Omówić ze współpracownikami!

  • Otrzymałem instrukcje na temat podnoszenia ładunków.
  • Uważam uprawnienia hakowego za ważne.
  • Sprawdzam urządzenia podnośnikowe pod kątem uszkodzeń przed przystąpieniem do prac z ich użyciem.