09 Specifieke werkzaamheden
 >  Onderhoud OV, sportveld- en terreinverlichting

Noodzakelijk personeel

Functie: Monteur energie en informatie, hoogwerker chauffeur.

Ervaring: --

Opleiding: Afhankelijk van locatie: klimcertificaat, cursus werken met hoogwerker, cursus werken langs de weg

Noodzakelijk materiaal:

Soort: volgens bestek / opdracht / werkorder

Type: --

Norm /eis: --

Noodzakelijk materieel:

Soort: Afhankelijk van locatie: hoogwerker, klimgordel, ladder en VDE-gereedschap.

Type: --

Norm /eis: --

Instructie:

Voorbereiding

 • Controleer aanwezigheid en staat van onderhoud benodigd handgereedschap. Voer dagelijks onderhoud uit.

 • Laad benodigde materiaal volgens werkopdracht(en)

 • Controleer of alle documenten bij de werkopdracht aanwezig zijn zoals aangegeven op de opdracht.

Bij geconstateerde afwijkingen: direct melden aan de uitvoerder.

Uitvoering

Onderhoud en remplaceren van lampen:

 • Remplaceer lamp volgens werkopdracht

 • Controleer lamp en lichtmast op volgende aandachtspunten:

  • armatuur en spiegel moeten schoon zijn

  • lamp goed is aangedraaid

  • mast, armatuur en apparatuur hebben geen mankementen en zijn voorzien van de juiste nummering

  • (indien nodig) apparatuur en aansluitkastje in mast is stofvrij

  • deurstift is ingevet

 • Noteer gegevens op werkopdracht

Onderhoud sportveld- en terreinverlichting

Voer inspectie en onderhoud uit op de volgende punten:

Schijnwerpermasten

 • Inspecteer visueel de mast op:

  • Beschadiging / roestvorming

  • Conditie van de klimsporten, veiligheidsbeugel, opzetstuk en de paal op maaiveld hoogte

 • Vet deursluiting in; controleer op doorroesten

 • Controleer afvulling grondstuk; indien nodig bijvullen met zand

 • Controleer/ reinig montageplaat en de elektrische aansluitingen en aarding

 • Controleer voedingskabel

Schijnwerpers

 • Inspecteer visueel op vocht/ condensvorming

 • Controleer aansluitkabel

 • Reinig de schijnwerpers (ruit en spiegel)

 • Vervang de lamp (controleer lamp type)

 • Controleer instelling spiegel

Elektrakasten

 • Inspecteer visueel kast uitwendig:

  • Beschadiging / roestvorming

  • Staat van hang- en sluitwerk

 • Inspecteer kast visueel inwendig:

  • Zichtbare staat van de schakelverdeelinrichting en de elektrische aansluiting

  • Controleer vulling van de sokkel

Test verlichtingsinstallatie

 • Schakel installatie in en controleer op juiste werking

  • Voer lichtmeting uit (indien van toepassing; zie werkopdracht)

  • Meet de netstroom (in belaste toestand)

 • Noteer opmerkingen en vervangen onderdelen en resultaat eventuele metingen (netspanning/ lichtmeting) op de werkopdracht.

Registratie:

controleren

frequentie

verantwoordelijk

Controle volgens bovenstaande instructie

per werkopdracht

Leidinggevend monteur;

Aftekenen met datum en paraaf op werkopdracht / opleverdocument.

Bij aftekenen zijn de werkzaamheden volgens werkopdracht en controlepunten uitgevoerd.

Veiligheidseisen/maatregelen:

Openbare weg (OV verlichting, overig indien van toepassing)

 • Wegafzetting plaatsen volgens CROW 96b (niet-autosnelwegen) of 96a (autosnelwegen);

 • Werkkleding dragen klasse 3 RWS.

Gebruik hoogwerker

 • Zorg voor een vlakke en draagkrachtige ondergrond voor wielen en stempels;

 • Boven windkracht 6 of bij (naderend) onweer mag de werkbak niet geheven worden.

Klimmen in masten

 • Alleen personeel met een geldig klimcertificaat mag in masten klimmen, controleer het veiligheidspaspoort hierop;

 • Bij masten waar tijdens het klimmen de zekering continu overgezet moet worden, zoals de meeste sportveldmasten, moet er met twee veiligheidslijnen geklommen worden, zodat men altijd gezekerd is;

 • Controleer het klimmaterieel voor gebruik.

Elektra montage

 • Personen die montagewerkzaamheden in een elektrische installatie uitvoeren dienen over een aanwijzing volgens de NEN 50110/NEN3140 (LS) te beschikken;

 • Het installatiedeel waaraan gewerkt wordt dient spanningsloos te zijn en spanningvoerende delen waarmee men in aanraking kan komen dienen te worden afgeschermd;

 • Tenzij de installatie is vrijgeschakeld en geborgd tegen inschakelen, dient te allen tijde gebruik gemaakt te worden van VDE-gereedschappen en –PBM’s.

Overig

 • Gebruik valbeveiliging bij werkzaamheden boven 2,5 meter.

Milieueisen/maatregelen:

 • Afvalresten scheiden en afvoeren op vestiging / locatie volgens eisen verwerker.

Datum vrijgave: 24.03.2006

Naam: H. Sonnenschein

Functie: KAM-medewerker